Sea Of Hope - Rosé “Blackpink” & Lee Ji Ah “Penthouse” Full HD Vietsub

Sea Of Hope - Rosé “Blackpink” & Lee Ji Ah “Penthouse” Full HD Vietsub Sea Of Hope - Rosé “Blackpink” & Lee Ji Ah “Penthouse” - Sea Of Hope là một chương trình âm nhạc của JTBC khi mà những nghệ sĩ và khách mời sẽ biểu diễn hát tại 2022-09-28 Song Gwang Jong