Đế Chế Sắc Giới Full HD Vietsub

Đế Chế Sắc Giới Full HD Vietsub Đế Chế Sắc Giới - Năm 1398, Kim Min-Jae (Shin Ha-Kyun) là vua của triều đại Joseon và gặp rủi ro với người đà bà đẹp. Thái tử Yi Bang-Won (Jang Hyuk) đã giúp ch 2022-08-14 Ahn Sang-hoon